Zorg Zangeres en Muziek als medicijn
Muziek is een van de weinige therapieën die een positief effect heeft op mensen met dementie. Muziek heeft een positief effect op verbindingen tussen de verschillende hersengebieden. Hoe ik dit als zangeres kan bereiken met Individuele Zangsessies leer ik in de opleiding tot Zorg Zangeres bij Maartje de Lint van Zingen in de Zorg. Individuele Zangsessies kan ik geven in het verzorgingshuis maar ook bij mensen met dementie die nog thuis wonen.

De zachte kracht van samen zingen
Samen Zingen blijkt van groot belang te zijn voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Het brengt hen verlichting in soms zware tijden. Het geeft hen en hun naasten ontspanning in een lange dag en helpt hen als praten niet meer verbindend is. Veel mensen met dementie bloeien helemaal op, wanneer ze samen met hun naaste zingen.
Vooral in situaties waarin je elkaar niet meer begrijpt, kan samen zingen iemand weer in het hier en nu halen en tot rust brengen. Ook bij afasie, als mensen niet uit hun woorden kunnen komen, werkt zingen wonderbaarlijk. Als vanzelf komen liedteksten terug in het geheugen en zingt iemand volop mee. Vaak is daarna weer een gesprek mogelijk of spreekt men plotseling in volzinnen.

Wat is een Individuele Zangsessie?
Een Individuele Zangsessie is een uur op en top quality time, een warm bad voor je dierbare met dementie en voor de mantelzorger of de eventuele thuiszorgmedewerker.
Ik kom bij je thuis met een aantal zorgvuldig uitgezochte favoriete liedjes. Dat kunnen populaire liedjes zijn, maar even zo goed klassieke liederen, popsongs of wereldmuziek. De muziek sluit 100% aan bij de voorkeuren van je dierbare met dementie. Als naaste kun je – in overleg – meezingen of even ruimte voor jezelf nemen.

Extra steun voor mantelzorgers en zorgverleners
De Individuele Zangsessies hebben ook effect op anderen in de nabije omgeving van de mensen met dementie. Op naasten, mantelzorgers, zorgmedewerkers. Het inspireert hen vaak ook. Door het delen van kennis kunnen ze samen zingen inzetten tijdens dagelijkse activiteiten en zorgmomenten. Zo kan iedereen profiteren van de positieve werking van Individuele Zangsessies.

Individuele Zangsessies zijn bewezen effectief
Samen zingen – in de vorm van een Individuele Zangsessie – is bewezen effectief voor mensen met dementie. Het activeert slapende en verwaarloosde netwerken in hun hersenen, zoals bijvoorbeeld het muzikale en emotionele geheugen. Samen zingen geeft hen vrijwel altijd positieve energie. Emoties kunnen een uitweg vinden en dat werkt ontspannend en verzachtend. Zingen masseert als het ware de mens met geheugenproblemen weer wakker en haalt hem of haar weer in het hier en nu. Wederzijds ervaar je helderheid en verbinding. Mensen voelen zich weer meer bezield, weer ‘meer mens’.
Samen zingen helpt om je eigenheid, je identiteit weer te ervaren en doet je zelfvertrouwen groeien. Zeker wanneer mensen zongen in een koor of deelnamen aan een muziekvereniging, ervaren zij veel geluk door weer samen dierbare muziek te zingen. Het sterkt hun zelfvertrouwen enorm: ‘Ik kan dit nog heel goed!’

Samen zingen biedt mensen met dementie zelfs kansen op ontwikkeling. Wetenschappelijk is aangetoond dat samen zingen op sociaal-emotioneel, fysiek, cognitief en muzikaal niveau ontwikkeling laat zien. Mensen functioneren beter en onderzoek daarnaar is nog in volle gang en zeer hoopgevend.

Uit alles blijkt dat Individuele Zangsessies de kwaliteit van leven en het algemene gevoel van welzijn en geluk van de mensen met dementie en hun naasten duidelijk en sterk verhogen.

De kosten van Individuele Zangsessies
Een Individuele Zangsessie kost €80,00 per uur inclusief btw en excl. eventuele reiskosten. Wij raden aan om wekelijks een Zangsessie af te spreken. Zo ontstaat er vertrouwen en voorpret en wordt ook iemands kortetermijngeheugen geactiveerd.

Vergoeding vanuit het PGB
Er is een goede kans op vergoeding vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Wij kunnen als zorg zangeres ondersteuning bieden bij het aanvragen van de PGB.
Wilt u contact met mij voor meer informatie of om de mogelijkheden te bespreken? Voel je dan vrij om, geheel vrijblijvend, een berichtje te sturen en ik neem zo snel mogelijk contact met u op. U kunt het contactformulier invullen of een mailtje sturen naar info@moniquezingt.nl.

Samen zingen in een Zang Cirkel in het verzorgingshuis
Hoe heerlijk is het niet om samen te zingen. Ik heb veel super leuke liedjes voor de ouderen samengesteld die we samen in een zangcirkel kunnen gaan zingen. Iedere week op een vaste dag en een vaste tijd kom ik de mensen verblijden met een zang uur. Iets om steeds weer naar uit te kijken. Voor meer informatie stuur me een emailtje.